Қазақша  Русский 
Авторизациялану
Бастапқы бет
Басты / Өткізу бағдарламасы - II-кезеңі /

Бағдарлама

Абай Сыйы-2018» Республикалық

пәндік олимпиадасының ІІ  кезеңін өткізу бағдарламасы/

Программа проведение ІІ - тура Республиканской

предметной олимпиады «Абай Сыйы-2018»

 

Қазақ бөлімі

Русское отделение

1

Қазақ тілі мен әдебиеті , Орыс тілі мен әдебиеті , Ағылшын тілі /

 Казахский язык и литература, Русский язык и литература, Английский язык

І. Эссе

ІІ. Пән бойынша ауызша әңгімелесу/ Собеседование

Эссе жазу.   Қазақ тілі мен әдебиеті  (160 сөз);

Эссе жазу.   Орыс тілі мен әдебиеті  (250-300  сөз);

 Эссе жазу.   Ағылшын тілі  (В-2 деңгейі бойынша -160-180 сөз).

Написание эссе.   Казахский язык и литература (не менее 160 слов);

Написание эссе.    Русский язык и литература (не менее 250-300 слов);

Написание эссе.   Английский язык (уровень В-2, не менее 160-180 слов).

 

2

Информатика

Информатика пәні бойынша есептер шешу;

Анықтамалармен жұмыс істеу;

Деректерімен жұмыс жасау.

Решение задач по предмету информатики;

Работа с определениями;

Работа с данными.

 

3

Математика

Математикалық есептер шешу;

Математикалық анықтамалармен жұмыс істеу;

Математика деректерімен жұмыс жасау.

Решение математических задач;

Работа с математическими определениями;

Работа с математическими данными.

 

4

Физика

Физикалық есептер шешу;

Физикалық анықтамалармен жұмыс істеу;

Физика деректерімен жұмыс жасау.

Решение физических задач;

Работа с физическими определениями;

Работа с физическими данными.

 

5

Қазақстан тарихы және Әлем тарихы /

История Казахстана, Всемирная история

Қазақстан тарихы пәні бойынша билет сұрақтарына жауап беру;

Әлем тарихы пәні бойынша билет сұрақтарына жауап беру.

Отвечать на билетные вопросы по дисциплине «История Казахстана»;

Отвечать на билетные вопросы по дисциплине «Всемирная история».

6

География

Географиялық есептер шығару;

Географиялық терминдерге жауап беру;

Берілген объектілерге салыстырмалы сипаттама беру;

Физикалық география мен экономикалық география деректерімен жұмыс жасау;

Кестелер толтыру;

Берілген тақырыпқа сәйкес эссе жазу;

Әртүрлі географиялық карталармен жұмыс жасай білу;

Географиялық номенклатураны білу.

Решение географических задач;

Ответы на географические термины;

Дать сравнительную характеристику заданных обьектов;

Работа с физико-географическими и экономико-географическими данными;

Заполнение таблиц;

Написание эссе по заданной теме;

Умение работать с различными географическими картами;

Знание географической номеннклатуры.

 

7

Биология

Генетикалық  есептер шығару;

Биологиялық  терминдерге жауап беру;

Берілген объектілерге салыстырмалы сипаттама беру;

Гербариймен жұмыс жасау;

Кестелер толтыру;

Берілген тақырыпқа сәйкес эссе жазу;

Решение генетических задач;

Ответы на биологические  термины;

Дать сравнительную характеристику заданных обьектов;

Работа с гербарными материалами

Заполнение таблиц;

Написание эссе по заданной теме;

 

8

Химия

Химиядан сандық есептерді шығару;

Химияның негізгі заңдарын білу, оларды нақты есептерге қолдану мүмкіндігі;

Эксперименттік есептерді шешуде теориялық кестені құрастыру мүмкіндігі;

Химиядан есептерді шешуде сандық қатынастарды қолдану мүмкіндігі;

Д.И.Менделеевтің кестесін, ерігіштік және басқа кестелік деректерді қолдану;

Органикалық заттардың халықаралық номенклатурасын қолдану.

Решение расчетных задач по химии;

Знание основных законов химии, умение применять их к конкретным задачам;

Умение составлять теоретическую таблицу при решении экспериментальных задач;

Умение использовать количественные отношения в химии при решении расчетных задач;

Использовать таблицу Д.И.Менделеева, таблицу растворимости и другие табличные данные;

Использовать международную номенклатуру органических веществ;